Usluge prevođenja sa i bez ovjere sudskog tumača na 7 svetskih jezika:
– Engleski
– Italijanski
– Njemacki
– Francuski
– Španski
– Albanski
– Slovenacki
BRZO I EFIKASNO!